|

กลุ่มบริษัทในเครือ ที.เอ็น. (TN Group) ได้เริ่มดำเนินธุรกิจด้านไอทีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 ภายใต้ชื่อ "บริษัท ที.เอ็น. นิกซ์ดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด" ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่างนิกซ์ดอร์ฟคอมพิวเตอร์ เอจี กับบริษัท ไทยสงวนวานิช 2489 จำกัด โดยขณะนั้นดำเนินธุรกิจหลักด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware Supplier)

ต่อมาในปีพ.ศ. 2540 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการร่วมทุน โดยกลุ่มไทยสงวนวานิช 2489 ได้ถือหุ้นในบริษัท 100% และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ที.เอ็น. อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด" และเปลี่ยนบทบาทจากซัพพลายเออร์มาเป็น "ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาและการวางระบบไอทีครบวงจร" (Consulting & IT Services Company) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในปีพ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทในเครือ ที.เอ็น. ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอีกครั้งโดยแยกหน่วยงานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Services Unit) ออกมาก่อตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ "บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด" (IT SERVICES & MANAGEMENT LTD.) หรือ ITSM โดยได้โอนย้ายบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และระบบที่ใช้รองรับการทำงาน รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่จำเป็นของบริษัทฯ มายัง ITSM เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ITSM จะยังคงให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพ และมาตรฐานที่ดี ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา

"ความพึงพอใจ และความสำเร็จของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดในงานบริการของเรา"

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้าน IT Professional Service ชั้นนำของประเทศ”

พันธกิจ

ให้บริการด้วยคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลโดยวิศวกรผู้เชียวชาญด้าน IT Professional Service

ความพึงพอใจและความสำเร็จของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดในงานบริการของ ITSM

ค่านิยม

COMMITMENT

STANDARD & METHODOLOGY

QUALITY

RELIABILITY

ITSM มีเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่มีเครือข่ายสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ งานบริการของ ITSM ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของงานบริการอย่างต่อเนื่อง

24/ 7 SERVICE SUPPORT

NATIONWIDE SERVICE NETWORK

WORLDCLASS CERTIFIED

TECHNICAL SKILL CENTRIC