|

PROFESSIONAL IT SERVICES & SOLUTIONS

บริษัท ไอที เซอร์วิสเซส แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (ITSM) เป็นบริษัทในเครือ ที. เอ็น. (TN) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านไอทีแบบครบวงจร ทั้งการให้คำปรึกษาด้านไอที การวางระบบงานไอที การให้บริการและบริหารจัดการงานบริการด้านไอที รวมถึง IT Outsourcing Services และ Cloud Services เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีเสถียรภาพและปลอดภัยสูงสุดภายใต้การดูแลของมืออาชีพ

WORLDCLASS QUALITY

การให้บริการของ ITSM เริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของลูกค้า เพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการใช้ IT Solution ที่เหมาะสม ด้วยบริการที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายศูนย์บริการพร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรม IT เรายึดมั่นในมาตรฐานการให้บริการแบบมืออาชีพ มีความรับผิดชอบสูง ใช้หลักการบริหารงานแบบพันธมิตรที่คอยช่วยให้คำปรึกษา ดูแลระบบ และแบ่งเบาภาระด้านไอที เพื่อให้ท่านสามารถขับเคลื่อนธุรกิจหลักของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพด้านระบบที่แข็งแรงในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคต

SERVICES & SOLUTIONS

CLOUD SERVICES

IT OUTSOURCING
SERVICES

IT SOLUTIONS

IT SERVICES


IT MANAGED SERVICES

ทุกองค์กรต้องการนำระบบไอทีมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและศักยภาพในการแข่งขัน แต่หลายๆ องค์กรประสบปัญหาขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทำให้ไม่สามารถใช้ระบบไอทีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น การทุ่มเททรัพยากรขององค์กรไปในเรื่องดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน

เรามีประสบการณ์ในการบริหารจัดการงาน IT Outsourcing Services และงาน Managed Service ที่มีความซับซ้อน เริ่มจากการให้คำปรึกษา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้านไอทีที่กำลังประสบปัญหา เพื่อช่วยออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดหาระบบหรือไอทีโซลูชั่นที่เหมาะสมมาใช้งาน รวมถึงการจัดหา จัดจ้าง และบริหารจัดการบุคลากรด้านไอที (IT Outsourced staff) เพื่อช่วยลดภาระงานด้านไอทีแบบครบวงจรให้แก่องค์กรของท่าน

ช่วยลดภาระด้านไอที

ช่วยลดภาระขององค์กรในการดูแลซัพพอร์ทด้้านไอที เพื่อมุ่งให้ความสำคัญให้กับงานที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

เพิ่ม Productivity และ Availability ของระบบ IT

การบริหารจัดการทรัพยากรไอทีอย่างเป็นระบบอยู่เสมอจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบและอุปกรณ์เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มศักยภาพการประมวลผลและจัดสรรพื้นที่การเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดค่าใช้จ่ายด้านไอที

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมงาน ฝึกฝนทีมงาน จัดหาอะไหล่ อุปกรณ์ และระบบรองรับการจัดการด้านไอทีซัพพอร์ทในองค์กร

มีการจัดการที่เป็นระบบ

สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ติดตามสถานะของงาน และมีการรายงานผลเพื่อนำไปพัฒนาระบบไอทีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางระบบในอนาคต

IT MANAGED SERVICES : FEATURES

ให้คำปรึกษา วิเคราะห์กระบวนการทำงาน ออกแบบ และปรับปรุงระบบไอที

วางระบบไอที ด้วยไอทีโซลูชั่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานขององค์กร

จัดหาและบริหารจัดการบุคลากรด้านไอทีแบบ Outsourced Staff

ควบคุมดูแลระบบไอทีและบำรุงรักษาแก้ไขระบบไอทีให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ให้คำปรึกษาและวางแผนการทำ IT Transformation

บริการครบวงจรด้านการสำรองข้อมูลด้วย Cloud Solution

มีระบบ Log ปัญหา/Incident/Event ที่เกิดขึ้นและส่งต่อทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาโดยเร็ว

ระบบรายงานผลการทำงานสำหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน

กระบวนการยกระดับปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาจะได้รับการดูแลจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

IT MANAGED SERVICES : WORKFLOW

LISTEN TO CUSTOMER NEED

GET ESSENTIAL INFORMATION

SERVICE DESIGN

PROVE OF CONCEPT

SERVICE IMPLEMENTATION

SERVICE OPERATION


Disaster Recovery as a Service (DRaaS)

ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของท่าน โดยเฉพาะธุรกิจที่จำเป็นต้องให้บริการผู้ใช้และลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แม้ในยามที่เกิดวิกฤติต่างๆ การวางแผนกู้ระบบจากภัยพิบัติที่ดีและเลือกใช้โซลูชั่นด้านการกู้คืนระบบและข้อมูลจากภัยพิบัติที่เหมาะสม จะช่วยรับประกันว่าระบบสำคัญๆ ของท่านจะสามารถกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีอัตราสูญเสียข้อมูลน้อยที่สุด

คุณสมบัติการกู้คืนระบบและข้อมูลจากภัยพิบัติด้วย Cloud Technology

จัดทำศูนย์กู้ระบบและข้อมูลจากภัยพิบัติแบบฮอทไซต์ (Hot Site) และวอร์มไซต์ (Worm Site) บนคลาวด์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

สามารถเพิ่มทรัพยากรระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานตามโหลดที่เพิ่มขึ้นได้ทันที

มีระบบทำซ้ำข้อมูล (Replication) แบบเรียลไทม์ระดับไบต์ ทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลน้อยมาก

มีระบบศูนย์กู้ระบบและข้อมูลจากภัยพิบัติ (DR site) ที่มีมาตรฐานสากลรองรับ โดยไม่ต้องลงทุนสร้างขึ้นมาเอง

สามารถเข้าถึงระบบบนคลาวด์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายส่วนตัวเสมือนบนอินเทอร์เน็ต (Internet VPN)

มีทีมให้การสนับสนุนและเฝ้าดูการทำงานของระบบตลอดเวลา และมีรายงานที่สามารถนำไปใช้วางแผนงบประมาณด้าน IT ได้


Backup as a Service (BaaS)

กระบวนการ Backup และเรียกคืนข้อมูลถือเป็นวิธีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลูชั่นด้านการ Backup และเรียกคืนข้อมูลบนคลาวด์ ที่อาศัยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของคลาวด์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ Backup และเรียกคืนข้อมูลให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง ใช้งานและบริหารจัดการได้ง่าย ที่สำคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางด้าน IT ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติการ Backup ข้อมูลด้วย Cloud Technology

สามารถแบ็คอัพข้อมูลแบบเรียลไทม์และแบบตามตารางเวลา (Scheduling and Real-Time Backup)

การบีบอัดข้อมูล (Compression Data) สามารถลดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและลดการใช้งานแบนด์วิดธ์ของเครือข่าย

ตัวเลือกในการลบแบบถาวร (Purge Option) ที่สามารถตั้งค่าระบบให้ลบข้อมูลถาวรเพื่อจัดเก็บข้อมูลได้อย่างคุ้มค่า

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการแบ็คอัพได้ (Backup Consistency Check)

สามารถแจ้งสถานะการแบ็คอัพผ่านทางอีเมล์ (Email Notifications)

มีรายงานการแบ็คอัพ การใช้ข้อมูลและการถ่ายโอนข้อมูลทั้งแบบรายวันรายเดือนและรายสัปดาห์

ประโยชน์จากโซลูชั่นการแบ็คอัพข้อมูล การกู้ระบบและข้อมูลจากภัยพิบัติด้วยคลาวด์เทคโนโลยี
ลดค่าใช้จ่ายด้านไอที

คลาวด์เทคโนโลยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าสร้างศูนย์กู้คืนระบบและข้อมูลจากภัยพิบัติ ค่าไฟฟ้า ค่าระบบทำความเย็น ค่าระบบเครือข่ายและค่าบำรุงรักษารายปี เป็นต้น เนื่องจากผู้ให้บริการคลาวด์จะเป็นผู้ดูแลระบบ โดยท่านสามารถเลือกใช้งานได้ตามปริมาณที่ต้องการ และเสียค่าบริการแบบรายเดือน

ปลอดภัยสูง

ท่านสามารถแบ็คอัพ เรียกคืนข้อมูล และกู้ข้อมูลที่เสียหายให้กลับมาใช้งานตามปกติได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบแบ็คอัพจะตั้งเวลาทำสำเนาข้อมูลจากไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแล้วนำไปเก็บไว้บนคลาวด์ที่มีความปลอดภัยสูง หน่วยจัดเก็บข้อมูลของระบบถูกออกแบบให้ มีความทนทานต่อความล้มเหลวถึง 99.99%

เพิ่มความคล่องตัวและขีดความสามารถการจัดการระบบ

ด้วยโซลูชั่นด้านการแบ็คอัพข้อมูล การกู้ระบบและข้อมูลจากภัยพิบัติด้วยคลาวด์เทคโนโลยีที่ีมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มทรัพยากรของระบบเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้ตามต้องการ (Scalability) การขยายขนาดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลสามารถทำได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับการจัดการที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ท่านจึงสามารถขยายธุรกิจได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านระบบ ฮาร์ดแวร์ หรือการเพิ่มบุคลากร

สร้างความมั่นใจและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

การที่สามารถกู้ระบบและข้อมูลจากภัยพิบัติให้กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วทำให้ท่านสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแม้ในยามที่เกิดวิกฤต เช่นเซิร์ฟเวอร์ล่ม ระบบถูกแฮ็กหรือถูกโจมตีด้วยไวรัส ไฟไหม้ หรือภัยธรรมชาติต่างๆ

OUR SITE REFERENCE

CONTACT US

IT SERVICES & MANAGEMENT LTD.

  • 157/3 ถนนสุขสวัสดิ์
    เขตราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

  • โทร. : (+66) 2062 4940

  • แฟกซ์ : (+66) 2062 4943

  • อีเมล : itsm_sale@itsm.com